CELA ZAJĘĆ:

Celem ogólnym zajęć technicznych jest przygotowanie ucznia do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie z uwzględnieniem obecnego rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwój zainteresowania uczniów zagadnieniami technicznymi. Na zajęciach technicznych uczniowie powinni nauczyć się w praktyczny sposób używać podstawowych urządzeń technicznych.

Na każdych zajęciach budujemy i programujemy innego robota. Każdy robot to okazja do wyjaśnienia rożnych zjawisk fizycznych poprzez krótkie pokazy i eksperymenty oraz do przybliżenia rozwiązań mechanicznych robota. Robot, aby zadziałał musi zostać zaprogramowany. Pokazujemy jak praktycznie wykorzystać komputer, tablet, smartfon. Zajęcia uczą algorytmicznego i logicznego myślenia oraz blokowego języka programowania. Poznane konstrukcje jak warunki i pętle występują praktycznie w każdym języku programowania. Dzieci pracując samodzielnie (kształtując i rozwijając kreatywne i twórcze myślenie), oraz w parach gdzie uczą się współpracy, dzielenia się i komunikacji.

Ponadto budowanie z klocków rozwija małą motorykę dziecka, jego wyobraźnię, koordynację wzrokowo-ruchową.